Amethyst Skull

Amethyst

Skulls

4 cm

WIDE

2.5 cm

DEEP

5 cm

TALL

88 gram

WEIGHT